PORTA GENOVA

Mediolan

Jak dla wszystkich mediolańskich quartieri, granice Porta Genova nie są formalnie określone, jednak zwykle uważa się, że obejmują Via Solari, Via Bergognone, kanał Naviglio Grande i Darsena. Dzielnica skupia się na Piazza Cantore, gdzie kiedyś znajdowała się brama miejska, oraz na stacji kolejowej Porta Genova, najstarszej działającej do dziś stacji kolejowej w Mediolanie.

Mój projekt zawiera sześć budynków. Kompleks trzech z nich składa się z biblioteki, która jest umiejscowiona w pobliżu starej stacji kolejowej, zaadaptowanej do potrzeb miejskich, oraz dwóch pozostałych dostosowanych do pełnienia funkcji mieszkalnych z obiektami handlowymi na parterze. Pozostałe dwa budynki to muzeum. Ich bryły tworzą połączoną i spójną całość związaną wizualne z istniejącymi torami kolejowymi. 

Kompleks pierwszej części, czyli trzech budynków został dostosowany do miejskich potrzeb, podczas gdy budynki muzeum są dostosowane i przygotowane dla pieszych.