PLAC TEATRALNY

Bydgoszcz

Plac teatralny jest dużym i historycznym punktem w centrum Bydgoszczy. Na jego granicach znajduje się wiele budynków wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Władze miasta podjęły decyzję o ponownym zagospodarowaniu tej przestrzeni i zbudowaniu tam teatru, który wcześniej stał w tym miejscu. 

Projekt, który masz możliwość tu zobaczyć, jest połączeniem formalnych wymogów postawionych przez miejskich włodarzy oraz mojego zrozumienia tego miejsca. 

Zainspirowana przez powiedzenie “teatr jest wszędzie” scena główna budynku została zaprojektowana w taki sposób, że możliwe jest korzystanie z niej również z zewnątrz. Dach natomiast przygotowany został jako taras z dedykowaną dla plenerowych koncertów sceną.